Odluka o poništenju postupka javne nabavke koji se odnosi na nabavku šumskougojnih usluga po LOT-u 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15,16 i 17