Odluka o poništenju postupka javne nabavke motornog goriva