Odluka o poništenju postupka javne nabavke- nabavka klupa (prečnica)