Odluka o poništenju postupka javne nabavke – nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata , sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds po LOT-u 4