Odluka o poništenju postupka javne nabavke -nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata-sanitarna sječa po LOT-u 2,LOT-u 3, LOT-u 4 i LOT-u 5