Odluka o poništenju postupka javne nabavke pružanja usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata- sanitarna sječa LOT 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 12