Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata G.J. Dnoluka, odjel 157, Šumarija Donji Vakuf, LOT 6