Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa) LOT 2, 3, 4, 5 i 6