Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa) LOT 1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,21,22,23,24,25 i 28