Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata (sanitarna sječa)