Odluka o poništenju postupka javne nabavke- rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju po LOT 1 i LOT 5