Odluka o poništenju postupka javne nabavke rezervnih dijelova za građevinsku mašinu Hyundai