Odluka o poništenju postupka javne nabavke- sječa i izvoz drvnih sortimenata (sanitarna sječa)