Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda- čišćenje snijega i posipanje puta LOT 8 i 9