Odluka o poništenju postupka javne nabavke- usluge održavanja kamionskih puteva tokom zimskog perioda LOT 2, 3, 7, 9 i 10