Odluka o raspodjeli akumulirane dobiti za poslovnu 2016 godinu