Odluka o suglasnosti ulaska u proces certificiranja