Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2016 godinu