Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu raspoloživih količina drvnih sortimenata putem godišnjih ugovora za 2021. godinu