Odluka o utvrđivanju uvjeta za prodaju proizvoda i pružanje usluga Društva u 2020. godini