Odluka o utvrđivanju uvjeta za prodaju proizvoda i pružanje usluga Društva za 2019. godinu