Odluka Skupštine Društva o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu