Odluka Skupštine Društva o usvajanju plana javnih nabavki za 2020. godinu