Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- nabavka usluga redovnog servisiranja vozila LOT 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, odluka o poništenju LOT 3 i 11