Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- izvođenje radova asfaltiranja parkinga upravnih zgrada Društva, centralnih lagera Društva i kamionskih puteva Društva