Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- pružanje usluga redovnog servisiranja vozila pod garancijom LOT 1, 2, 3, 4, 5 i 6