Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- usluge sječe i izvoza drvnih sortimenta i sanacije traktorskih puteva