Odluka o poništenju postupka javne nabavke- pružanje usluga servisiranja vatrogasnih aparata