Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2017. godini