Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga proljetnog i jesenjeg stručnog pregleda usluga rasadnika, sjemenskih objekata i matičnjaka