Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga stručnog usavršavanja, edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2021. godini