Poziv za prethodno ispitivanje tržišta- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata Šumarija Fojnica i Jajce