Poziv za prethodno ispitivanje tržišta- nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata u Šumariji Gornji Vakuf-Uskoplje i Jajce