Poziv za prethodno ispitivanje tržišta- pružanje usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata Šumarija Vitez, Donji Vakuf i Fojnica