Pregovarački postupak- izvođenje dodatnih radova na izgradnji zgrade Šumarije Bugojno- laboratorija i kotlovnica pored objekta