Pregovarački postupak- pružanje usluga klasiranja sadnica