Pregovarački postupak-pružanje usluga redovnog servisiranja kombinovane mašine JCB