Pregovarački postupak- pružanje usluga redovnog servisiranja kombinovane mašine JCB