Pregovarački postupak- pružanje usluga servisiranja i tehničke podrške i održavanje programskih paketa i fiskalnih uređaja