Pregovarački postupak- pružanje usluga utvrđivanja zdravstvenog stanja lišćarskih sastojina sa održavanjem radionice