Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds