Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva- Šumarija Kiseljak i Šumarija Travnik