Sječa i izvoz drvnih sortimenata, sanacija traktorskih puteva