Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda za radnike Društva po LOT 1 i LOT 2