Ugovor o pružanju usluga ljekarskog pregleda za uposlenike Društva