Ugovor o pružanju usluga monitoringa i stručnog nadzora zdravstvenog stanja sastojina šuma na području Društva