Ugovor o pružanju usluga organizacije V interne šumarijade sa iznajmljivanjem terena i restoranskim uslugama