Zaštita objekata ŠPD-a (fizička i tehnička zaštita)